ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ. PHARMACY CHINOPOULOU ELENI K.

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Εταιρείες Κλάδος Υγείας – Φάρμακα - Πρόληψη ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ. PHARMACY CHINOPOULOU ELENI K.

Τον Νοέμβριο 2017, το φαρμακείο ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ. στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας φάρμακα, τα οποία διατέθηκαν στο Πολυϊατρείο της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Μάρτιο 2018, το φαρμακείο Χηνοπούλου ΕΛΕΝΗ Κ. προσέφερε φάρμακα για τη στήριξη του Πολυϊατρείου της PRAKSIS στην Αθήνα.

Τον Νοέμβριο 2017, το φαρμακείο ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 2 κούτες με φάρμακα, τα οποία διατέθηκαν για τη στήριξη των υπηρεσιών του Πολυϊατρείου στην Αθήνα.

Scroll to Top