ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ

Τον Μάιο 2016 το φαρμακείο υποστήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας, προσφέροντας 1 σακούλα φάρμακα για την ενίσχυση του πρωτοβάθμιου ιατρείου του Κέντρου Ημέρας. Τον Νοέμβριο 2016 το φαρμακείο Χριστοφοράκη προσέφερε 2 κούτες με φάρμακα για την ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης του ιατρείου του Κέντρου Ημέρας.

 Tον Μάρτιο 2018, το φαρμακείο Χρηστοφοράκη στήριξε την PRAKSIS, προσφέροντας φάρμακα για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Πολυϊατρείου στην Αθήνα.

Scroll to Top