ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ EYAGGELIA ATHANASIOU PAPAEYTHIMIOY

Τον Μάρτιο 2018, το φαρμακείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΕΥΘΙΜΙΟΥ προσέφερε φάρμακα για τη στήριξη του Πολυϊατρείου της PRAKSIS στην Αθήνα.

Scroll to Top