ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τον Ιανουάριο του 2013, οι Φαρμακοποιοί του Κόσμου προσέφεραν στα Κέντρα Ημέρας του ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ πολύτιμα φάρμακα που χρειάζονται για την περίθαλψη των αναγκών του άστεγου πληθυσμού.

http://www.worldpharmacists.org/index1.php
Scroll to Top