ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

O φούρνος Καρύστου το Φεβρουάριο 2015 υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας 20 κιλά άρτου για τους ωφελούμενους του Κέντρου.

https://fournoskaristou.wordpress.com/
Scroll to Top