ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑ

Τον Ιούνιο 2016 ο φούρνος ΚΕΦΑΛΑ υποστήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας 20 κιλά ψωμί για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας.

Τον Απρίλιο 2017, ο φούρνος ΚΕΦΑΛΑ στήριξε ξανά το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 49 κιλά ψωμί για τις ανάγκες των επισκεπτών του Κέντρου Ημέρας. Τον Μάιο 2017, ο φούρνος ΚΕΦΑΛΑ προσέφερε 220 κιλά ψωμί για τη στήριξη των επισκεπτών του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Tον Ιούνιο 2017, ο φούρνος ΚΕΦΑΛΑ στήριξε για άλλη μία φορά το Κέντρο Ημέρας της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας για τις ανάγκες σίτισης των επισκεπτών 150 κιλά ψωμί. Τον Ιούλιο 2017, ο φούρνος ΚΕΦΑΛΑ προσέφερε 140 κιλά ψωμί, τα οποία διατέθηκαν στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Αύγουστο 2017, ο φούρνος ΚΕΦΑΛΑ προσέφερε 140 κιλά ψωμί και 6 σακούλες με σφολιατοειδή για τη υποστήριξη των αναγκών των επισκεπτών του Κέντρου Ημέρας της PRAKSIS στην Αθήνα.

Τον Σεπτέμβριο 2017, ο φούρνος Κεφαλά προσέφερε μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 135 κιλά ψωμί, τα οποία διατέθηκαν για τη στήριξη των επισκεπτών του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Τον Οκτώβριο 2017, ο φούρνος Κεφαλά στήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 145 κιλά ψωμί και 7 σακούλες κουλούρια, τα οποία διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας. Τον Νοέμβριο 2017, ο φούρνος Κεφαλά προσέφερε μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 250 κιλά ψωμί καθώς και κουλούρια για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Δεκέμβριο 2017, ο φούρνος Κεφαλά προσέφερε μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 192 κιλά ψωμί καθώς και 5 σακούλες κουλούρια για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Ιανουάριο 2018, ο φούρνος Κεφαλά προσέφερε μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 240 κιλά ψωμί καθώς και κουλούρια για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Φεβρουάριο 2018, ο φούρνος Κεφαλά προσέφερε μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 150 κιλά ψωμί καθώς και κουλούρια τα οποία διατέθηκαν στους ανθρώπους που επισκέπτονται το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Μάρτιο 2018, ο φούρνος ΚΕΦΑΛΑ στήριξε για άλλη μία φορά το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS, προσφέροντας 195 κιλά ψωμί και κουλούρια για τη στήριξη των επισκεπτών του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Scroll to Top