ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΑΝΕΡΙ

Ο φούρνος ΠΑΝΕΡΙ έχει στηρίξει σημαντικά την λειτουργία του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ και συγκεκριμένα τη λειτουργία του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων. Από τον Δεκέμβριο του 2013 έως και τον Ιούλιο του 2014 προσέφερε 25 μεγάλες σακούλες με αρτοσκευάσματα, τα οποία διατέθηκαν στους ωφελούμενους του Κέντρου Hμέρας.

Scroll to Top