ΦΟΥΡΝΟΣ ΡΟΥΠΑ ROUPA BAKERY

Τον Νοέμβριο 2017, ο φούρνος ΡΟΥΠΑ στήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 75 κιλά ψωμί για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Τον Δεκέμβριο 2017, ο φούρνος ΡΟΥΠΑ στήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 260 κιλά ψωμί καθώς και κουλούρια για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Ιανουάριο 2018, ο φούρνος ΡΟΥΠΑ στήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 300 κιλά ψωμί καθώς και κουλούρια για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Φεβρουάριο 2018, ο φούρνος ΡΟΥΠΑ στήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 255 κιλά ψωμί καθώς και κουλούρια για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Μάρτιο 2018, ο φούρνος ΡΟΥΠΑ στήριξε για άλλη μία φορά το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS, προσφέροντας 245 κιλά ψωμί και κουλούρια για τη στήριξη των επισκεπτών του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Scroll to Top