ΦΥΛΛΟ ΦΥΛΛΟ COFFEE & SNACKS FILLO FILLO COFFEE & SNACKS

Τον Οκτώβριο 2017 το ΦΥΛΛΟ ΦΥΛΛΟ COFFEE &SNACKS στήριξε τις δράσεις της PRAKSIS, προσφέροντας είδη σφολιάτας και ζύμης, τα οποία διατέθηκαν στα παιδιά που διαμένουν σε Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Νοέμβριο 2017, το ΦΥΛΛΟ ΦΥΛΛΟ COFFEE & SNACKS προσέφερε μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ είδη σφολιάτας για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημέρας.

Scroll to Top