ΧΕRΟΧ

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου προσέφερε την φιλοξενία του ιστότοπου της PRAKSIS και την τεχνική υποστήριξη από την αρχή της δημιουργίας της έως και τα μέσα του 2014. Η εταιρεία τον Φεβρουάριο 2013, προσέφερε 14 σακούλες ειδών διατροφής και μία σακούλα φάρμακα για της ανάγκες του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ.

http://www.xerox.com
Scroll to Top