Όμιλος Χαραγκιώνη

Τον Μάρτιο 2016 ο όμιλος στήριξε το έργο της PRAKSIS και πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας 20 μερίδες φαγητού για τους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας

http://www.charagionis.com/
Scroll to Top