ΌΜΙΛΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ

Τον Μάρτιο 2016, ο Όμιλος Χαραγκιώνη υποστήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας, προσφέροντας 20 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας.

http://www.charagionis.com/
Scroll to Top