ΑΔΜΗΕ

Τον Φεβρουάριο 2024, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική στήριξη του ΑΔΜΗΕ δράση στήριξης για τον εξυπηρετούμενο άστεγο πληθυσμό των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων της PRAKSIS σε Αθήνα και Πειραιά. Στο πλαίσιο της δράσης διατέθηκαν μερίδες φαγητού και αναγκαία είδη στους συνανθρώπους μας που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης. Στο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας της PRAKSIS στην Αθήνα, η διανομή των μερίδων φαγητού και των αναγκαίων ειδών πραγματοποιήθηκε με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ.

https://www.admie.gr/

Scroll to Top