Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Η ΜΚΟ Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική Φροντίδα για όλους» που υλοποιεί προσφέρει σε τακτά χρονικά διαστήματα κάλυψη ιατρικών επισκέψεων, εξετάσεων καθώς και ειδικών θεραπειών και εξοπλισμού σε ιδιαίτερα ευπαθείς εξυπηρετούμενες ομάδες της PRAKSIS.

https://www.missionanthropos.com/
Scroll to Top