Τον Ιανουάριο 2013 η εταιρεία Boehringer Ingelheim προσέφερε 500 οδοντόπαστες για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Κέντρων Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ και οργάνωσε μια δράση ευαισθητοποίησης στα κεντρικά γραφεία της κατά την διάρκεια της οποίας η PRAKSIS είχε την δυνατότητα να εξηγήσει εκτενώς το πρόγραμμα στα στελέχη της εταιρείας και να κάνει ένα κάλεσμα για εθελοντική βοήθεια. Την γέφυρα για την υποστηρικτική αυτή δράση αλληλεγγύης έκανε η ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

http://www.boehringer-ingelheim.com/
Scroll to Top