Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021, η διαφημιστική εταιρεία Chapter5 προσέφερε μεγάλη ποσότητα ειδών ρουχισμού καθώς και γραφικής ύλης, τα οποία διατίθενται στον ωφελούμενο πληθυσμό μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αττική.

In autumn 2021 Chapter5 advertising company supported PRAKSIS, by offering to the beneficiaries of the PRAKSIS Day Centers for the Homeless in the Attica region a generous quantity of stationery, clothing items and thermos cups.

Scroll to Top