ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Τον Απρίλιο 2023, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 1 παλέτα φυσικού μεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ 0.5L. Τα είδη διατέθηκαν στο πλαίσιο της δράσης στήριξης του προγράμματος «Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία», η οποία υλοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023, με σκοπό τη στήριξη των συνανθρώπων μας που διαβιούν στον δρόμο.

https://www.zagoriwater.gr/
Scroll to Top