ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Τον Ιούνιο 2020, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ προσέφερε μεγάλη ποσότητα γιαουρτιού, ενώ τον Απρίλιο 2020, προσέφερε στην PRAKSIS μεγάλη ποσότητα γάλατος για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων των Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS.

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε., τον Σεπτέμβριο του 2014, με τη ευγενική διαμεσολάβηση του Ομίλου Υγεία, στήριξε το έργο μας προσφέροντας γαλακτοκομικά είδη (ποσότητες γάλατος καθώς και γιαουρτιού) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υποδοχής Ανηλίκων Αθήνας, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος “ΣΤΕΓΗ PLUS (+)”.

http://www.delta.gr
Scroll to Top