EGG enter-grow-go

Το EGG «egg – enter•grow•go» είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης της Eurobank την οποία σχεδίασε και υλοποιεί με το Corallia με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την τόνωση της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Φιλοξένησε στους χώρους του, τους ωφελούμενους του PRAKSIS BCC, για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο του ΕΚΤ.

egg image Χρηματοδοτικό Τοπίο στην Ελλάδα από τον Δρ. Ηρακλή Αγιοβλασίτη

http://www.theegg.gr/
Scroll to Top