ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FOCUSING

Στο πλαίσιο της επιπρόσθετης εκμάθησης των εργαζόμενων της PRAKSIS, ένας εργαζόμενος του Κέντρου Ημέρας Υποδοχής Αστέγων του Προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, το Δεκέμβριο του 2013 είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει σεμινάριο ενίσχυσης ικανοτήτων με μεγάλη έκπτωση από την Εκπαιδευτικό Κέντρο.

http://www.focusing.gr/defaultdefault.htm
Scroll to Top