GRIVALIA PROPERTIES

Η Grivalia Properties ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που έχει δημιουργήσει η οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών, στέκεται δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τον Οκτώβριο του 2015 έθεσε σε ισχύ ένα πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση 50 ευάλωτων οικογενειών για την κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών, την επιδότηση του ενοικίου τους, των λογαριασμών τους και της φαρμακευτικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα επιπλέον περιελάμβανε την παροχή φαρμακευτικής αγωγής και συνεισφορά στην κάλυψη των καθημερινών εξόδων 50 ηλικιωμένων συνανθρώπων μας, καθώς και την παροχή και κάλυψη εξόδων του μηχανισμού ΟΤΕ Alert σε 10 από αυτούς.

http://grivalia.com/
Scroll to Top