Τον Σεπτέμβριο 2017, το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΡΟΥΜΕ μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

http://www.grandebretagne.gr/
Scroll to Top