ΙΔΡΥΜΑ JP MORGAN CHASE

Τον Δεκέμβριο του 2012, η χρηματική δωρεά του Ιδρύματος για την στήριξη του προγράμματος και συγκεκριμένα για το τμήμα Κοινωνικής Κατοικίας του Προγράμματος συνέβαλε στην ενσωμάτωση είκοσι πέντε επιπλέον οικογενειών στο πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ.
Ένα χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2013, το Ίδρυμα χρηματοδότησε το Πρόγραμμα PRAKSIS BUSINESS COACHING CENTER το οποίο στοχεύει στην εκπαίδευση, συμβουλευτική και δικτύωση 50 ατόμων ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν την δική τους μικρή επιχείρηση.

Στην Ελλάδα που η οικονομική κρίση ανέτρεψε την καθημερινότητα μεγάλης μερίδας του πληθυσμού φέρνοντας τους αντιμέτωπους με έντονα βιοπορίστηκα προβλήματα, το PRAKSIS Business Coaching Center (BCC) στοχεύει στο να βοηθήσει άτομα τα οποία διαθέτουν το όραμα, την επιμονή, την αφοσίωση και τις ικανότητες να «επιχειρήσουν» και θέλουν ένα δυνατό σύμμαχο στην προσπάθεια τους αυτή. To εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στις προσωπικές ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα και ο τελικός στόχος είναι η έναρξη μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης.

Το PRAKSIS BCC είναι ένα κέντρο παροχής δωρεάν επιχειρηματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής προς υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Παρέχει ολοκληρωμένη πρακτική εκπαίδευση και προετοιμασία ώστε ο υποψήφιος να μπορέσει να συνθέσει ένα άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο με το οποίο θα εξασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την βιωσιμότητα της επιχείρησής του.

Οι χρηματοδότες του προγράμματος του PRAKSIS Business Coaching Center είναι το JP Morgan Chase Foundation και η Πρεσβεία των Η.Π.Α στην Αθήνα, για τους πρώτους 4 κύκλους λειτουργίας του. Αμφότεροι οι χρηματοδότες μας πιστεύουν στο όραμα μας και στο ότι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων θα συνδράμει στην σταθεροποίηση της Ελληνικής οικονομίας και θα βοηθήσει τα άτομα, τις οικογένειες τους και την τοπική οικονομία να αναπτυχθεί.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του BCC εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή και όχι μόνο στην θεωρία. Η μεθοδολογία του ενσωματώνει τις διεθνείς τάσεις των επιχειρηματικών μοντέλων με την πραγματικότητα της Ελληνικής αγοράς.

  • Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που προσφέρει ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων μέσα από το coaching, σε συνδυασμό με ομαδικές εκπαιδεύσεις και την επιχειρηματική συμβουλευτική εξειδικευμένη στις εκκολαπτόμενες εταιρίες (start‐ups). Ενισχύει τα θετικά στοιχεία του συμμετέχοντα και διαχειρίζεται τις όποιες αδυναμίες μπορεί να στέκονται εμπόδιο στο να επιχειρήσει.
  • Οι σύμβουλοι μας διαθέτουν πάνω από 20 χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας, ο καθένας, τόσο στην εγχώρια όσο και σε διεθνείς αγορές.
  • Μετά το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξασφαλίσουν το αρχικό κεφάλαιο για την έναρξη της επιχείρησης τους .
  • Στο πρόγραμμα μας γίνονται δεκτές όλων των ειδών οι εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις, όχι μόνο όσες αφορούν στον τεχνολογικό τομέα.
    Στο BCC πιστεύουμε ότι τα οφέλη από τη δημιουργία μικρών υγειών επιχειρήσεων εκτείνονται πέρα από τον ιδιοκτήτη και την οικογένεια του, αφού βοηθούν στην ανάπτυξη της γειτονιάς και τονώνουν την τοπική οικονομία.
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/corporate-philanthropy.htm
Scroll to Top