Τον Αύγουστο 2019, η KAFEA TERRA AEBE στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 70 συσκευασίες KOLLN MUESLI CRUNCHY HONEY-NUT & OAT και 24 συσκευασίες καφέ φίλτρου social 500gr. Tα είδη διατέθηκαν για τη στήριξη του εξυπηρετούμενου πληθυσμού του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

http://www.kafeaterra.gr
Scroll to Top