Τον Απρίλιο του 2013, είκοσι οικογένειες ενταγμένες στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ και ειδικότερα στον προληπτικό του άξονα της Κοινωνικής Κατοικίας, συμμετείχαν σε σεμινάριο coaching το οποίο προσέφερε η κα Μαλλέρου.

http://www.lifecoachinggreece.gr/about.html
Scroll to Top