Δ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τον Νοέμβριο 2020, η Δ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 10 κιβώτια με ξηρούς καρπούς (72 X 80γρ). Τα είδη διατέθηκαν για τη στήριξη των συνανθρώπων μας που διαμένουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης μέσω της Ομάδας streetwork της PRAKSIS στο πλαίσιο των δράσεων μας για την πανδημία COVID-19.

http://nutis.eu/
Scroll to Top