Περιφέρεια Αττικής – ΕΣΠΑ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Δημόσιο - Δήμοι Περιφέρεια Αττικής – ΕΣΠΑ

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)

Από τον Μάρτιο του 2018, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5003596, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)  Αττικής 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 09, ο οποίος χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Scroll to Top