ROCHE HELLAS

Το πρόγραμμα «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής» ήταν μία πρωτοβουλία της ΜΚΟ PRAKSIS με την έμπρακτη στήριξη της Roche Hellas Α.Ε. και υλοποιήθηκε στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης την περίοδο 2014-2015. Το πρόγραμμα ήταν μία καινοτόμο προσέγγιση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς συνδύαζε την εταιρική υπευθυνότητα με τις ανάγκες των εργαζομένων για στοχευμένες κοινωνικές δράσεις καθώς επίσης και αυτών της κοινωνίας, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ένα εύρος δραστηριοτήτων που σαν στόχο είχαν την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών και φοιτητών, την προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων για μαθητές καθώς επίσης και την ενεργή δραστηριοποίηση των εργαζομένων της Roche Hellas Α.Ε. με απώτερο σκοπό την προώθηση του πνεύματος εθελοντισμού και της ευαισθητοποίησης σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού.
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι, το πρόγραμμα «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής» ανέλαβε για δύο έτη την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών συνολικά 400 και πλέον παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εξυπηρετούμενο πληθυσμό της ΜΚΟ PRAKSIS και πιο συγκεκριμένα σε οικογένειες οι οποίες επλήγησαν από την οικονομική κρίση και κάλυπτε μεταξύ άλλων:
• Τα δίδακτρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης
• Τα βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών
• Τα φροντιστηριακά βιβλία
• Τα εξέταστρα για πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών
• Το φοιτητικό επίδομα για παιδιά που σπούδαζαν μακριά από την γονική πόλη
• Λοιπές εκπαιδευτικές ανάγκες
Παράλληλα, τα παιδιά των οικογενειών του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δημιουργικές και ψυχαγωγικές συλλογικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικού κυρίως χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:
• «Δανειστική Βιβλιοθήκη», δράση που στηρίχθηκε στη συλλογή βιβλίων και στην δημιουργία βιβλιοθηκών που λειτούργησαν όλο τον χρόνο στις δομές της ΜΚΟ PRAKSIS. Με αυτό τον τρόπο παρήχθη άμεση πρόσβαση στη γνώση, τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές του προγράμματος αλλά και σε άλλες ευάλωτες ομάδες.
• «Βραδιές Ανάγνωσης» κατά τη διάρκεια των οποίων γνωστοί καλλιτέχνες ανέλαβαν το ρόλο του αφηγητή μεταφέροντας τα παιδιά σε ένα μαγικό κόσμο χαράς και παραμυθιού.
• «Διαδρομές Πολιτισμού» μέσα από τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά του προγράμματος να επισκεφθούν μουσεία και άλλους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς χώρους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το πρόγραμμα αποτέλεσε μία καινοτόμα προσέγγιση διαδραστικής εκπαίδευσης μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων workshops και άλλων δραστηριοτήτων.
Μέσα από το πρόγραμμα «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής» οι εργαζόμενοι της Roche Hellas A.E. είχαν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και να κατανοήσουν καλύτερα την κοινωνική πραγματικότητα μέσω ενός κύκλου καινοτόμων σεμιναρίων. Αναλυτικότερα, η ΜΚΟ PRAKSIS υλοποίησε το σεμινάριο ευαισθητοποίησης “ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ” ,το οποίο αποτέλεσε ένα ειδικά σχεδιασμένο από επαγγελματίες της ανθρωπιστικής δράσης με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και την ενεργοποίηση τους σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, καθημερινής επιβίωσης ευάλωτων ομάδων, ειδικότερα στο πλαίσιο της κρίσης.
Τέλος, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός εξατομικευμένου προγράμματος εθελοντικής εργασίας, οι εργαζόμενοι της Roche Hellas Α.Ε. είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν το δικό τους «χέρι βοηθείας» αφιερώνοντας τουλάχιστον δύο ώρες το μήνα σε ουσιαστική στήριξη προς το συνάνθρωπο μέσα από τις δομές της ΜΚΟ PRAKSIS ενώ ταυτόχρονα συλλέχθηκαν και διατέθηκαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα διάφορα αντικείμενα πρώτης ανάγκης όπως φάρμακα, ρούχα, τρόφιμα κ.α. Τον Ιούλιο 2014, η εταιρεία στήριξε το πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας που υλοποιεί η PRAKSIS, προσφέροντας χρηματική δωρεά για τη δημιουργία ενός video για την προώθηση του προγράμματος. Τον Νοέμβριο 2014, η Roche Hellas Α.Ε στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ, προσφέροντας χρηματική δωρεά για την αγορά βιβλιοθήκης για την ενίσχυση της δομής και των υπηρεσιών του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας. Τον Δεκέμβριο 2015 η εταιρεία στήριξε πάλι το Κέντρο Ημέρας της Αθήνας, προσφέροντας χρηματική δωρεά για την αγορά ενός φωτοτυπικού μηχανήματος ενισχύοντας τις υπηρεσίες του Κέντρου, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων για την ετοιμασία του χριστουγεννιάτικου γεύματος για τους ωφελούμενούς του. Τέλος, τον Φεβρουάριο 2016 η εταιρεία Roche Hellas Α.Ε στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ και συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερησίας Φιλοξενίας Αστέγων της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας χρηματική δωρεά για την αγορά ενός επίπλου βιβλιοθήκης και ενός φωτοτυπικού μηχανήματος καθώς και την κάλυψη των εξόδων για την ετοιμασία του χριστουγεννιάτικου γεύματος για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας.
Τον Νοέμβριο 2016 η εταιρεία στήριξε το έργο της PRAKSIS, προσφέροντας ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων της οργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, προσέφερε 4 ψυγεία και 2 ντουλάπες γραφείου.

Τον Νοέμβριο 2017, η εταιρεία Roche Hellas Α.Ε. στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας χρηματική δωρεά με σκοπό τη φοίτηση εξυπηρετούμενου σε σχολή μαγειρικής και την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας για ωφελούμενο νεαρό που φιλοξενείται σε ξενώνα της οργάνωσης.

http://www.roche.gr/
Scroll to Top