ΙΔΡΥΜΑ BODYSHOP

Το Ίδρυμα BODY SHOP συνέδεσε τις πωλήσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος (lipgloss) με το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2013, δωρίζοντας ένα ποσοστό επί των καθαρών κερδών του προϊόντος για την υποστήριξή του.
Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2013, το Ίδρυμα υποστήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα με χρηματική δωρεά.

http://thebodyshopfoundation.org/
Scroll to Top