Τον Μάιο 2020, η ΒΕΤΟ ΑΕΒΕ προσέφερε 11 κούτες με καλσόν για τη στήριξη των αναγκών ένδυσης του γυναικείου εξυπηρετούμενου πληθυσμού των προγραμμάτων της PRAKSIS. Eπίσης, τον ίδιο μήνα η εταιρεία ΒΕΤΟ στήριξε για άλλη μία φορά τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 80 κούτες με είδη ρουχισμού, τα οποία διατέθηκαν στους εξυπηρετούμενους των προγραμμάτων της PRAKSIS μέσω της κοινωνικής δομής aDRESS.

FILA : https://filasports.veto.gr/

Scroll to Top