ΑΜΚΕ Ζωοδόχος Πηγή

Τον Δεκέμβριο 2021, η AMKE Ζωοδόχος Πηγή στήριξε για άλλη μία φορά τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας χρηματική δωρεά για τη στήριξη των δράσεων μας, με σκοπό τη στήριξη του εξυπηρετούμενου άστεγου πληθυσμού και των ευάλωτων οικογενειών του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα στη διάρκεια των εορτών.

Τον Δεκέμβριο 2020, η ΑΜΚΕ Ζωοδόχος Πηγή στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας χρηματική δωρεά με σκοπό τη στήριξη του άστεγου πληθυσμού και των ευάλωτων οικογενειών μέσω της ομάδας Street Work και του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

https://www.zopi.gr/el/
Scroll to Top