ΑΡΧΙΚΗ Νέα The Facing all the Facts Multimedia Conference

The Facing all the Facts Multimedia Conference

The Facing all the Facts Multimedia Conference

‘’The Facing all the Facts Multimedia Conference’’ αποτέλεσε μια στιγμή συνάντησης όπου επαγγελματίες του χώρου από διαφορετικές οργανώσεις, χώρες, υπόβαθρο και ταυτότητες συγκεντρώθηκαν με σκοπό να γνωριστούν μεταξύ τους αλλά και για να ανταλλάξουν διαφορετικές απόψεις και σκέψεις. Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουν μια ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη στρατηγική για την αντιμετώπιση των θεμάτων σχετικά με τα εγκλήματα μίσους και της ρητορικής του, προσφέροντας μια πιο ισχυρή φωνή και ολιστική υποστήριξη στα θύματα και τις κοινότητές τους.

Η εκδήλωση είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε και μια πιο σαφή εικόνα για το έργο άλλων επαγγελματιών του χώρου και ως εκ τούτου να μάθουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο ευέλικτη και ολιστική προσέγγιση στα θέματα που αναλύθηκαν. Προσέφερε επίσης μια πλούσια και πολύπλευρη οπτική σχετικά με τη μελέτη των σημερινών εθνικών συστημάτων καταγραφής του εγκλήματος μίσους σε έξι διαφορετικά έθνη, με βάση τα αποτελέσματα μιας διακρατικής έρευνας.

Οι επαγγελματίες του χώρου, που προέρχονται από διαφορετικούς οργανισμούς και εθνικές κυβερνήσεις , μοιράστηκαν τις σκέψεις τους σχετικά με τα κύρια στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση της διεθνούς προσέγγισης για την καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής του.

Περισσότερα info δείτε εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=L34Ef_AS_JE

Scroll to Top