ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας H PRAKSIS αναζητά συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς στη Θεσσαλονίκη

H PRAKSIS αναζητά συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς στη Θεσσαλονίκη

Η PRAKSIS αναζητά δύο συνεργάτες για την κάλυψη της θέσης Κοινωνικού Λειτουργού στη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΡΓΑΣΙΑ για τους άστεγους.
Το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά, στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής.
Γενικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η συμβολή στην εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης.

Πληθυσμός – στόχος του Προγράμματος

 • Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια
 • Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα
 • Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία
 • Άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), όπως εκάστοτε ισχύει, και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Παροχές του Προγράμματος

 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών καθώς και σχεδιασμός και υλοποίηση ατομικού πλάνου δράσης ωφελούμενου
 • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την ένταξη στη στέγαση και κατά τη διάρκεια της
 • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την ένταξη στην εργασία  και κατά τη διάρκεια της
 • Διασύνδεση με εξειδικευμένες υπηρεσίες (εργασιακής συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, νομικής υποστήριξης
 • Οργάνωση και συντονισμός ομαδικών συναντήσεων / δράσεων κινητοποίησης της ομάδας στόχου
 • Τήρηση και ενημέρωση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, σύνταξη εκθέσεων και αναφορών, συνεργασία με την λοιπή ομάδα έργου

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε θέσεις υποστήριξης ευπαθών ομάδων
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

Επιθυμητά:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Προϋπηρεσία σε Δομές κατά της φτώχειας
 • Εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις
 • Αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

Γενικά Προσόντα

 • Δεξιότητες επικοινωνίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 31/03/2022  προς: hr @praksis.gr αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό : ΚΛ-ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΘΕΣ

Scroll to Top