ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες σε Θεσσαλονίκη, Χίο, Κω και Σάμο

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες σε Θεσσαλονίκη, Χίο, Κω και Σάμο

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  «Promoting Resilience of Refugee children at risk in the urban settings and on the islands, including the piloting therapeutic intervention for recovery and healing of children GBV survivors in the urban settings and  providing support services to GBV survivors on the islands», το οποίο χρηματοδοτείται από το UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), που υλοποιεί στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top