ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την “Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Εκπαιδευτών, Στελεχών και Συνεργατών του Οργανισμού”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την “Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Εκπαιδευτών, Στελεχών και Συνεργατών του Οργανισμού”

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Active citizens fund μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία» με ΚΩΔ ΕΕΑ-472 και αριθμό σύμβασης C.2.6 και φορέα υλοποίησης το Σωματείο «PRAKSIS».

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top