ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες Διερμηνείς, έναν (1) Ουρντόφωνο (Urdu) και έναν (1) Φαρσόφωνο (Farsi) για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που υλοποιεί στην περιοχή της Αθήνας.

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες Διερμηνείς, έναν (1) Ουρντόφωνο (Urdu) και έναν (1) Φαρσόφωνο (Farsi) για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που υλοποιεί στην περιοχή της Αθήνας.

Πιο αναλυτικά : (Επισυναπτόμενο)

Scroll to Top