ΑΡΧΙΚΗ Νέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – USER DAY – ΕΡΓΟ “WELCOME”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – USER DAY – ΕΡΓΟ “WELCOME”

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals (WELCOME)», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Horizon 2020 Research and Innovation programme” υπό τη Συμφωνία Επιδότησης No 870930, με χαρά θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε «USER DAY» που διοργανώνει το UPF (Πανεπιστήμιο Ισπανίας), το KE.ME.A. (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και η ΜΚΟ PR.A.K.S.I.S. (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας). Το παρόν έργο υλοποιείται από φορείς σε Ελλάδα, Ισπανία, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία.

Ο κύριος στόχος του έργου «WELCOME» είναι η διευκόλυνση της υποδοχής και της ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) μέσω ευκολονόητων, εξατομικευμένων τεχνολογικών λύσεων. Το έργο έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα σχεδιασμένη να διευκολύνει την αλληλεπίδραση των Yπηκόων Tρίτων Xωρών με εικονικούς βοηθούς και παράλληλα, να λειτουργεί σε φορείς που εργάζονται στην υποστήριξη Yπηκόων Tρίτων Xωρών.

To «USER DAY» θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2023 από τις 09:30 έως τις 16:30 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α), Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα 115 27. Στην παρούσα διοργάνωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου «WELCOME», καθώς και οι ανεπτυγμένες τεχνολογίες έως τώρα, όπως αλληλεπίδραση με εικονικούς βοηθούς, τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, κ.α.

Για τη συμμετοχής σας είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης έως 16/01/2023 ηλεκτρονικά στο παρακάτω link:

EUSurvey – Survey (europa.eu).

Η είσοδος σας στην εκδήλωση γίνεται κατόπιν επίδειξης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε παρακάτω:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.welcome-h2020.eu.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Horizon 2020 Research and Innovation programme” υπό τη Συμφωνία Επιδότησης No 870930.

Scroll to Top