ΑΡΧΙΚΗ Εκδηλώσεις Ενημερωτικό Δελτίο User Day, Αθήνα

Ενημερωτικό Δελτίο User Day, Αθήνα

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals (WELCOME)», το UPF (Πανεπιστήμιο Ισπανίας), το KEMEA (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και η ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) διοργάνωσαν με επιτυχία «USER DAY» στις 17 Ιανουαρίου 2023 στις εγκαταστάσεις του ΚΕΜΕΑ.  

Mας τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, διεθνών οργανισμών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στην παρούσα διοργάνωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου «WELCOME», και οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ανεπτυγμένες τεχνολογίες έως τώρα, όπως αλληλεπίδραση με εικονικούς βοηθούς, τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, κ.α.

Η παρουσίαση άρχισε με τη φιλοσοφία του έργου WELCOME από το UPF. Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε σε εκπρόσωπο του KEMEA, όπου  παρουσίασε το σκοπό του έργου, τη μεθοδολογία και τη σημασία του συν-σχεδιασμού. Ακολούθησε εκπρόσωπος τηςPRAKSIS, όπου παρουσίασε τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα κύρια αποτελέσματα δύο ερευνών που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του έργου αναφορικά με τις κοινωνικές και ψυχολογικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη τεχνολογιών για την αλληλεπίδραση με «ευάλωτα» άτομα με διαφορετικό πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο, καθώς και της συλλογής των αναγκών/ απαιτήσεων των χρηστών μιας τέτοιας εφαρμογής. Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν συλλέχθηκαν μέσω ατομικών συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης με Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) και Εκπροσώπων Φορέων.

Δείτε αναλυτικά το Ενημερωτικό Δελτίο

Ιστοσελίδα του έργου
www.welcome-h2020.eu

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Horizon 2020 Research and Innovation programme” υπό τη Συμφωνία Επιδότησης No 870930.

Scroll to Top