ΑΡΧΙΚΗ Νέα Προκήρυξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου _ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης _ Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων

Προκήρυξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου _ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης _ Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δείτε την ΑΙΤΗΣΗ

Scroll to Top