Πρόγραμμα Mobile School – Κινητό Σχολείο

ΑΡΧΙΚΗ Activities Παιδιά Πρόγραμμα Mobile School – Κινητό Σχολείο

Η PRAKSIS, διαπιστώνοντας τα διαρκώς αυξανόμενα φαινόμενα της παιδικής εργασίας, και της σχολικής διαρροής, φαινόμενα άρρητα συνδεδεμένα με την κρίση της εποχής μας και τη φτώχια, και προσπαθώντας να συμβάλλει στην εξάλειψή τους, διατηρεί στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα των «Παιδιών της Διπλανής Πόρτας».

Scroll to Top