ΑΡΧΙΚΗ Εκδηλώσεις Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής»

Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής»

Η PRAKSIS στο πλαίσιο του προγράμματος «Peer2Peer: Reinforcing Peer’s Involvement in Outreach Work» διοργάνωσε και υλοποίησε με επιτυχία στις 19/01/2021 διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: “Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής.”

Στη συνάντηση συμμετείχαν θεσμικοί φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι θεραπευτικών προγραμμάτων, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο που παρέχουν άμεσα ή έμμεσα παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, μέλη από την κοινότητα των ομότιμων χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών, μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι της Αστυνομίας. Στόχος της οργάνωσης ήταν να κληθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς, να ανοίξει διάλογος και να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου «Peer2Peer: Reinforcing Peer’s Involvement in Outreach Work», όπως προέκυψαν από τις επιμέρους δράσεις της έρευνας, των συζητήσεων σε συγκεκριμένα αντικείμενα, της εκπαίδευσης, των ομάδων εργασίας και οι προτάσεις που αναδείχθηκαν μέσα από όλα αυτά. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες.

Δείτε αναλυτικά

Ενημερωτικό Δελτίο
Ατζέντα συνάντησης

Scroll to Top