ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Η PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2020 αναζητά έναν συνεργάτη για την θέση του Τοπικού Συντονιστή στο νησί της Σάμου στο πρόγραμμα “Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens”

Η PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2020 αναζητά έναν συνεργάτη για την θέση του Τοπικού Συντονιστή στο νησί της Σάμου στο πρόγραμμα “Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens”

Πιο αναλυτικά (δείτε το επισυναπτόμενο)

Scroll to Top