ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ