Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS ζητά Συντονιστή Προγραμμάτων Αθήνας!