Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητεί Παιδίατρο για συνεργασία στην Αθήνα