Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά Συνεργάτες ΙΑΤΡΟΥΣ για έμμισθη συνεργασία σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα Κέντρα Υποδοχής.