Η ΜΚΟ PRAKSIS αναζητά συνεργάτες “Διερμηνείς Φαρσί”