Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Απόφαση για την προμήθεια επίπλων για το ΚΥΤ της Κω, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Support of First Reception Actions to New comers – Third Country Nationals in Greece

Απόφαση για την προμήθεια επίπλων για το ΚΥΤ της Κω, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Support of First Reception Actions to New comers – Third Country Nationals in Greece Περισσότερα

Απόφαση για την προμήθεια 10 φορητών κλιματιστικών μονάδων για την Κινητή Μονάδα Δ’ (Λέρος) , στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Απόφαση για την προμήθεια 10 φορητών κλιματιστικών μονάδων για την Κινητή Μονάδα Δ’ (Λέρος) , στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής Περισσότερα

Απόφαση για την προμήθεια υπηρεσιακών σφραγίδων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος “Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για την διαχείριση της ακραίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική και Ευρωπαική επι

Απόφαση για την προμήθεια υπηρεσιακών σφραγίδων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος “Επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υ.Π.Υ. για την διαχείριση της ακραίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική και Ευρωπαική επι Περισσότερα

Απόφαση για την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών για την Κινητή Μονάδα Δ’ (Λέρος) και το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στην Κω, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Απόφαση για την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών για την Κινητή Μονάδα Δ’ (Λέρος) και το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στην Κω, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής Περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών Υπόδησης για το Κ.Ε.Π.Υ Φυλακίου Ορεστιάδας και τη Δομή στη Χίο

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών Υπόδησης για το Κ.Ε.Π.Υ Φυλακίου Ορεστιάδας και τη Δομή στη Χίο Περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών ένδυσηςγια το Κ.Ε.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας στη και τη Δομή στη Χίο

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών ένδυσηςγια το Κ.Ε.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας στη και τη Δομή στη Χίο Περισσότερα

Διακήρυξη αρ.08/2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον εξοπλισμό γραφειακών χώρων της Δ κινητής μονάδας Λέρου

Διακήρυξη αρ.08/2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον εξοπλισμό γραφειακών χώρων της Δ κινητής μονάδας Λέρου Περισσότερα

Προκήρυξη αρ. 05/2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια επίπλων και ψυγείων φαρμάκων

Προκήρυξη αρ. 05/2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια επίπλων και ψυγείων φαρμάκων Περισσότερα

Scroll to Top