Η ΜΚΟ PRAKSIS ζητεί Κοινωνικό Λειτουργό και Δικηγόρο