Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2020 αναζητά συνεργάτη Διαπολιτισμικό Διαμεσολαβητή / Διερμηνέα Φαρσί στην Αθήνα